news-details

Hat-San, kar dağıtmayacak

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:

''Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) II.14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca hazırlanan ve Serberker Bağımsız Denetim A.Ş tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 401.592.021 TL, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen bireysel finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 508.460.650,06 TL net kar elde edilmiştir.

Ancak, şirketimiz kar dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle, mevcut ekonomik konjonktür, şirketin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit akışı ve finansman politikaları ve ortaklarımızın, şirketimizin ve çalışanlarımızın uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla 2023 yılı hesap dönemi dağıtılabilir karının dağıtılmamasına ve geçmiş yıl karları hesabına aktarılmasına olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.''
 

  Hibya Haber Ajansı